Decidim.barcelona: autonomia, participació i programari lliure*

>> Versió en català (scroll para la versión en castellano)

Marc general del Programari Lliure (PL) a l’Administració pública. Motius i oportunitat

Hi ha innombrables motius pels quals la implantació del programari lliure (PL) ha de ser una prioritat per a qualsevol organització democràtica (i més encara per a les institucions que gestionen diner públic i donen serveis públics): allarga la vida útil del maquinari, impedeix que l’organització sigui segrestada per contractes de serveis subjectes a propietat intel·lectual tant de l’empresa creadora del programari com de la que n’adquireixi certs drets, pot generar ecosistemes d’economia de serveis i desenvolupament local, garanteix estàndards oberts i interoperables, evita pagar costos de llicències, permet modificacions i adaptacions (incloent les que pugui fer el personal tècnic de la institució), permet compartir aquestes millores perquè altres organitzacions se’n beneficiïn i hi reverteixin igualment les seves millores, possibilita i facilita la cooperació per a futurs desenvolupaments i millores de codi, genera comunitats, etc…

* Text escrit per Xabier E.Barandiaran, Arnau Monterde i Gala Pin

Sigue leyendo